Gạ chịch bạn của chị gái

phải nói người em gái ở chung nhà tuy trẻ tuổi nhưng chẳng nết na, ăn mặc thì hở hang, một hôm người chị dẫn bạn trai của mình về chơi thì bị cô em gạ tình rồi chịch, dẫu biết làm vậy sẽ là loạn luân nhưng chàng thanh niên không thể nào chịu nỗi trước sự quyến rủ sự dâm tặc cực độ của em ấy…..

Thông tin phim:

This Idiot Slut Little Sister Views Her Perfect And Kind And Gentle Big Sister As An Enemy! And That’s Why She’s Tries To Tease And Lure Her Big Sister’s Boyfriend To Temptation He’s Not Her Type, But She’s Going For It Because She Wants To Steal Him Away From Her Sister

Release Date:Jan. 16, 2017
Runtime:243 min.
Director:Volvo Nakano
Studio:Hunter
Label:
Subtitles:—-

Channel:HHH, PRIME
Content ID:hunta00254
DVD ID:HUNTA-254
Series:—-
Languages:Japanese