SNIS-360 Chịch miễn phí khi mua bảo hiểm của gái xinh

  • Zoom+
  • SNIS-360 Chịch miễn phí khi mua bảo hiểm của gái xinh, công việc khó khăn của người bán bảo hiểm khi mà họ đã cắt giảm đi một số ưu tiên cho người dùng thì từ đó các hợp đồng cũng thưa dần, cũng vì đó mà áp lực công việc của một nhân viên bán bảo hiểm lại khó khăn, cô biết các khách hàng điều liếc mắt nhìn body của cô sau mỗi lần xuất hiện, biết được thế mạnh của mình cô đã dùng thân thể của mình trao đổi nếu ai đó ký kết một hợp đồng dài hạn với cô.

    SNIS-360 Chịch miễn phí khi mua bảo hiểm của gái xinh