ADN-190 Nguyên nhân tan vỡ của một cuộc hôn nhân

  • Zoom+
  • ADN-190 Nguyên nhân tan vỡ của một cuộc hôn nhân

    một cuộc hôn nhân tan vỡ có khi là do người chồng và cũng có khi là do người phụ nữ và đúng thật là vậy trong tập phim này nguyên nhân là ở người vợ, bởi cô đã yêu thầm một anh nhân viên cùng chổ làm mình, cho dù nhiều người đưa tiền mua dâm cô nhưng cô không chịu nhưng còn anh nhân viên làm chung thì rất là dễ dãi một phần vì tiền và một phần vì thích của lạ nên cuộc hôn nhân của cô và chồng cô nhanh chóng ran rã

    ADN-190 Nguyên nhân tan vỡ của một cuộc hôn nhân