ANB-150 Tôi đã trở thành người tình của mẹ Emika Sakuragi

  • Zoom+
  • ANB-150 Tôi đã trở thành người tình của mẹ Emika Sakuragi

    Mẹ tôi cô đơn đã lâu chuyện thiếu tình dục là chuyện mà tôi đã biết từ lâu, một hôm tôi đi vắng mẹ tôi ở nhà bị ông thợ đến nhà gạ tình rồi chịch, vì thiếu chuyện ấy nên mẹ tôi rất dễ mềm lòng trong lúc hai người đang làm tình thì tôi về tới làm cuộc vui của mẹ tôi gián đoạn và khi ấy tôi đã trở thành người mà mẹ tôi muốn làm tình bởi bà đang rất nghiện chuyện ấy và chỉ có tôi là người để cho bà được giải khoay..

    ANB-150 Tôi đã trở thành người tình của mẹ Emika Sakuragi