Cô vợ đẹp bị lão già tấn công tình dục

Cuộc sống của cô vợ xinh đẹp bắt đầu có những khúc mắc từ khi cô sang cửa hàng gần nhà cô của một ông lão quản lý, ông ta là một lão già cô đơn và dâm đãng lão luôn mong muốn có một người phụ nữ như trong mơ trẻ đẹp để gần gũi tình dục, chính cô vợ trẻ đẹp đó là mục tiêu của ông và cũng là ngày hôm ấy  ngày mà cô vợ trẻ sang cửa hàng của ông, ông đã làm thay đổi cuộc đời cô ấy bằng những lần tấn công tình dục… =.=

Thông tin phim:

Black Haired Unfaithful Housewife Mayumi Chigazawa

Release Date:Dec. 02, 2010
Runtime:118min.  (HD: 118min.)
Director:Sunny Kravitz
Studio:MADONNA
Label:Madonna
Subtitles:—-

Channel:DREAM, PRIME
Content ID:juc00441
DVD ID:JUC-441
Series:—-
Languages:Japanese