JUY-589 Tuổi già sức yếu nên không giữ được vợ Azusa Ichinose

  • Zoom+
  • JUY-589 Tuổi già sức yếu nên không giữ được vợ Azusa Ichinose

    Dù tuổi đã lớn nhưng ông cuối cùng cũng cưới được cô vợ trẻ xinh đẹp bởi ông là người sống rất hiểu tâm lý phụ nữ hơn nữa tài chính sự nghiệp vững chắc nên ông có vợ khá là muộn, chuyện ấy không hẳn đã khiến người phụ nữ thỏa mãn bởi ngoài tài chính thì phải tâm sinh lý cao ông thì tuổi già sức yếu nên chẳng mấy lần đưa vợ lên đỉnh cũng vì lý do đó mà ông không thể giữ được cô vợ xinh đẹp của mình…

    JUY-589 Tuổi già sức yếu nên không giữ được vợ Azusa Ichinose