Những kẻ háo sắc

câu chuyện nói về các cậu thanh niên ở tầng trên là những tên cá biệt họ quậy phá gây ảnh hưởng đến người ở tầng dưới, vốn là người khó tính nên ông đã thẳng thắng nói ra nên đã gây ra mâu thuẫn, những tên côn đồ đó đã cố kiềm chế để trả thù bằng cách hiếp dâm cô vợ của anh ta

Thông tin phim:

His Colossal Tits Wife Was Raped In Front Of His Eyes By The DQN Bastards Who Lived In The Same Apartment Building Marina Yuzuki

Release Date:Dec. 07, 2017
Runtime:118min.  (HD: 118min.)
Director:Mametaro Mamezawa
Studio:Hibino
Label:BABE
Subtitles:—-

Channel:—- 
Content ID:1hbad00394
DVD ID:HBAD-394
Series:—-
Languages:Japanese