Cho chịch để trừ tiền thuê nhà

  • Zoom+
  • Chà, bây giờ bạn đã biết, trả tiền thuê đúng hạn rất quan trọng. Đừng để bị chịch vì chậm trể tiền nhà nhé, còn nếu như đó là sở thích của bạn thì đừng bao giờ trả tiền nhà mà cứ để cho chịch, đã sướng rồi còn ở trọ miễn phí nữa.

     

    Cho chịch để trừ tiền thuê nhà