Ở cùng với sếp bị sếp hiếp dâm

  • Zoom+
  • Yoshizawa phải ở chung phòng khách sạn với sếp do nhầm lẫn đặt phòng. Cô ấy chấp nhận bởi vì nó chỉ dành cho một đêm, cô ấy ở với sự tôn trọng sếp mình nhưng ông sép thì lại không và cố tình kéo dài thời gian đến 7 ngày 

     

    Ở cùng với sếp bị sếp hiếp dâm