SSNI-221 Cứu lấy ông chồng vô dụng

  • Zoom+
  • Là một cô vợ thương chồng không chịu nỗi với những lời dèm pha cũng như những thiệt hại của chồng mình mang đến cho công ty, là người không muốn mắc nợ hay hủy hoại tương lai của ai nên cô phải đít thân đến công ty để tạ lỗi và giám đốc đẫ biến cô thành một món hàng thu hút đối tác.

    SSNI-221 Cứu lấy ông chồng vô dụng