Trừng phạt con riêng của vợ

  • Zoom+
  • Vì là người cha nên ông ta bắc buộc phải dạy dỗ con mình dù đó là con riêng, tội ăn uống không hợp lí dẫn đến bỏ cơm nên ông đã phạt cô ta bằng cách nặng nhất có thể…

     

     

    Trừng phạt con riêng của vợ