XVSR-422 Hãy tha thứ cho chồng tôi ! Tomaka Tomoda

  • Zoom+
  • XVSR-422 Hãy tha thứ cho chồng tôi ! Tomaka Tomoda

    Một cô vợ rất thương chồng mình và một lần người chồng có thể mất đi việc làm của mình vì một lỗi lầm, đương nhiên không muốn mất đi một trụ cột gia đình nên cô vợ của anh đã giúp anh xin xỏ người xếp của anh để tha thứ cho anh và cô ta chấp nhận tất cả các điều kiện của ông chủ đưa ra dù là gì nhưng hãy tha thứ cho chồng của cô.

    XVSR-422 Hãy tha thứ cho chồng tôi ! Tomaka Tomoda