Cô thư ký quan hệ với đối tác

Nếu phim không xem được, vui lòng hãy tải lại trang !
  • Phóng to
  •   
  • Tắt đèn

Cô thư ký quan hệ với đối tác, vì tính chất công việc nên cô thư ký phải ăn mặc đẹp và khiêu gợi để đi gặp đối tác về những hợp đồng mà công ty giao cho, vì gặp phải khách hàng dâm đãng và biến thái nên cô thư ký gặp một chút vấn đề vì đây là một hợp đồng không thể không có nó đối với công ty rất quang trọng và tương lai của cô ra sao cũng phải thuộc vào bản hợp đồng này, vì quá áp lực bởi vì đối tác đồi cô phải quan hệ mới ký hợp dồng cho cô vì cô không muốn mình dặm chân tại chổ nên cô đã đồng ý quan hệ với người đàn ông dâm đãng đó.